شاپ درایینگ (دراوینگ) چیست؟

اصطلاح صحیح شاپ درائینگ می باشد و از ۲ واژه Shop+Drawingتشکیل می شود و به معنای نقشه های کارگاهی می باشد.اصولا هر وقت سخن از طراحی سازه می شود نرم افزارهایی نظیرETABS-STAADPRO-SAP-REVITقدرت نمایی می کنند. حال بررسی مسائل اجرایی قبل از اجرا و برآورد دقیق پروژه و برنامه ریزی و مدیریت در هنگام ساخت و نصب اسکلت فلزی و انواع سازه های فلزی  از مواردی هستند که نیاز به نقشه های کارگاهی در راستای نقشه های محاسباتی را ایجاد می کنند.

در نقشه های کارگاهی (شاپ دراوینگ) دقیقا چه مواردی مشخص می شوند؟

در تهیه نقشه های کارگاهی در مرحله ابتدایی نقشه های محاسباتی -نقشه های معماری و نقشه های ازبیلت فونداسیون به عنوان ورودی های اولیه به گروه شاپ تحویل می شود .

در مرحله دوم سازه به صورت سه بعدی با مقیاسی از سازه واقعی مدل می شود. درشاپ داروینگ شاپ دراوینگ چیست شاپ درایینگ چیست؟ Construction Preconstruction ManskunRasti 2 این مرحله مواردی شامل ابعاد ورق بال و جان ستون های تیر ورق ها و مقاطع کلیه قطعات سازه (نظیر بادبند ها -کلیه اتصالات- زیرسری و ورق های اتصال-کلیه پیچ ها و میل مهار ها و صفحه ستون ها و ...) با توجه به نقشه محاسباتی به نرم افزار معرفی می شود.

 مرحله سوم بررسی خطا های احتمالی در نقشه های محاسباتی و اعلام آن به گروه مشاور می باشد.

خطاهایی نظیر عدم تراز بودن ارتفاع تیر ها جهت اجرای سقف- نزدیک بودن پیچ ها به هم و عدم امکان استفاده از آچار-بزرگتر بودن ابعاد ستون ها نسبت به فاصله بولت های صفحه ستون ها و برخورد آن ها با هم و ...

 

 مرحله چهارم تهیه نقشه های کارگاهی شامل نقشه های کد دار- تک برگ پلیت اتصالات به همراه تعداد دقیق و وزن.  نقشه های مونتاژ ستون - تیر و بادبند ها که در آن کد پلیت ها که قبلا جهت برش تهیه شده است در این نقشه ها به همراه محل نصب دوباره مشخص شده است همچنین نقشه های کلی شامل پلان ستون گذاری- پلان تیر ریزی و نماهای عمودی سازه نیز ارائه می گردند.

به طور کل تهیه نقشه های شاپ دراوینگ در امور ساخت و نصب اسکلت فلزی و انواع سازه های فلزی وحتی سوله ها بسیار کارآمذ می باشد علاوه بر بهینه سازی مدیریت زمان ،هزینه ها رانیز تا حدی بهبود میبخشد.