سوله چیست؟

معمولا جهت ساخت سالنهای صنعتی از مقاطع با مقطع متغیر استفاده می شود که ابعاد و وزن این مقاطع با توجه به کاربری هر واحد صنعتی تغییر می نماید. که مهترین عوامل تعیین کننده در وزن سالنهای صنعتی عبارتند از : منطقه مورد نظر حهت ساخت سوله از جهت میزان سرعت وزش باد و همچنین میزان حداکثر بارش برف، دهانه سالن ، ارتفاع ستونها و در صورت نیاز جرثقیل سقفی .پرکاربرد ترین ساختمان فولادی پیش ساخته در سراسر جهان سوله است و در بیش از ۹۰ درصد صنایع ، انبارها ، ورزشگاه ها ، سالن های تولید دام و طیور و … بکار می رود و بنا به ابعاد دهانه ، ارتفاع و طول و تحمل بار برف و باد منطقه اشکال گوناگونی در موقع طراحی پیدا می کند . مهمترین بحث برای اقتصادی ساختن هر سفارش ، دانستن میزان واقعی ابعاد مذکور و پیش بینی موارد مورد نیاز است . بدیهی است بهترین محاسبات هم بدون رعایت کیفیت جوشکاری ، استفاده از پیچ و مهره های و سایر اتصالات استاندارد ، زنگ زدایی و رنگ آمیزی علمی یا کارگذاری صحیح اجزا ، فاقد کارآیی و استحکام لازم خواهند بود. لازم به توضیح است که کلیه قطعات ساخت این شرکت با استفاده از تجربه ای چندین ساله و نظارتی ثابت ، جوش اتوماتیک زیر پودری و استفاده از ماتریال کاملاً استاندارد که در هر زمان می تواند به رویت کارفرما برسد تولید شده و تا کنون به تائید ده ها شرکت مشاور و دستگاه نظارت رسیده است . در تصاویر زیر متداول ترین اشکال سوله درج شده که تقزیباً تمامی فضاهای مورد نیاز در پروژه های گوناگون را پوشش می دهد.

.

سوله سوله سوله چیست؟ souleh23

معیارهای پذیرش جوش

معیار های پذیرش

افشین یوسفی نیا

کارشناس سطح3 آزمون های غیرمخرب

مشاهده وبلاگ

در ادامه بند 6-9 آیین نامه، جدول 6-1 به عنوان معیار ارزیابی و حد پذیرش بازرسی چشمی عنوان شده است. البته این جدول شامل معیار پذیرش ناپیوستگی ها، شکل و ابعاد ظاهر جوش می باشد که مربوط به بازرسی پس از جوشکاری (مرحله سوم بازرسی) است. همچنین معیار پذیرش متناظر در نشریه 228، بند 8-15-1 و بند 9-25-1 آمده است.

اما در تفسیر بند فوق توضیح داده شده است که علاوه بر موارد فوق، الزامات کاری و ساخت[1] تعیین شده در فصل 5 نیز باید مورد بازرسی چشمی قرار گیرد. در فصل 5 آیین نامه با عنوان ساخت[2]، الزامات و رواداری های مواد، برشکاری، جوشکاری و ابعاد اتصالات و قطعات جوشکاری شده تعیین شده است که بایستی در حین جوشکاری (مرحله دوم بازرسی) کنترل شود. در واقع معیارهای پذیرش بازرسی حین جوشکاری، الزامات فصل 5 بعلاوه مدارک فنی پروژه ازجمله مشخصات فنی، نقشه ها و دستورکار جوشکاری است که باید توسط بازرس کنترل و گزارش شود. این الزامات و رواداری ها در فصل 10-4 مبحث دهم مقررات ملی ساختمان و همچنین فصل 3 ، 8 و 9 نشریه 228 نیز آمده است.

در بازرسی قبل از جوشکاری (مرحله اول بازرسی) هم مدارک فنی پروژه به عنوان راهنما و معیار پذیرش مورد استفاده قرار می گیرد. کنترل مواد بر اساس مشخصات فنی و استانداردهای مرتبط در ابتدای کار خواهد بود.

لذا در طول پروژه بازرس باید دسترسی کامل به تمامی مدارک و اطلاعات فنی مرتبط داشته باشد. انواع گزارشها و سوابق مورد نیاز و حتی فرمهای گزارش نویسی نیز باید در ابتدای کار و قبل از شروع عملیات جوشکاری تعیین و در اختیار بازرس قرار گیرد.

نوع سازه موضوع دیگری است که باید در استفاده از جدول فوق مورد توجه بازرس قرار گیرد. طبق آیین نامه جوشکاری، سازه های فلزی از نظر نوع بارگذاری به دو گروه سازه های تحت بار ثابت (استاتیکی)[3] و سازه های تحت بار متناوب (دینامیکی)[4] و از نظر نوع اتصالات و اعضای تشکیل دهنده به دو گروه اتصالات قوطی شکل (مانند پل عابر یا سازه های دریایی که با مقاطع توخالی و بسته مثل لوله یا قوطی های با مقطع مربع یا مستطیل ساخته می شود) و اعضای غیر قوطی (مانند اغلب سازه های ساختمانی که با استفاده از تیرآهن، نبشی، ناودانی، تیر ورق، باکس و غیره ساخته می شود) تقسیم شده است.

در جدول 6-1 از ترکیب این چهار دسته سه حالت ایجاد شده که در سمت چپ جدول درج شده است. کاربردی بودن معیارهای پذیرش مختلف برای هر دسته در جدول 6-1 با علامت *  و موارد غیر کاربردی با علامت –  مشخص شده است.

در بند 4 این جدول، معیار پذیرش مقطع جوش به بند 5-24 آیین نامه ارجاع شده است. در بند 5-24 نیز ترک و سررفتگی بطور کامل مردود دانسته شده و برای مقطع جوش هم طی جدول های 5-9 و 5-10 رواداری هایی تعیین شده است. همه رواداری های داده شده در جدول 5-10 بصورت شماتیک در شکل 5-4 نمایش داده شده است. الزامات بازرسی برخی از ناپیوستگی ها مانند لکه قوس، پاشش و  سرباره (گل جوش) در بندهای بعدی فصل 5 اشاره شده است.

بنابراین بازرسی چشمی فقط دیدن ظاهر جوش تمام شده و مقایسه آن با یک جدول نیست. بازرسی یعنی حصول اطمینان از کیفیت یک محصول از طریق بررسی انطباق محصول واقعی با تمامی الزامات تعیین شده در مدارک فنی. پس همانطور که قبلا نیز اشاره شد، برای اثر بخشی بازرسی یک بازرس باید از یک طرف دانش کافی در رابطه با محصول و روشهای ساخت آن و از طرفی شناخت کامل از مدارک فنی، الزامات قانونی و استانداردهای مرتبط داشته باشد. برای شناسایی پارامترهای موثر در کیفیت و بکار گیری دانش فنی در بازرسی، مهارت و تجربه بازرسی نیز الزامی می باشد. مجموعه این عوامل یعنی تحصیلات، آموزش، مهارت و تجربه تعیین کننده صلاحیت بازرس است.

 

جدول 6-1 (AWS D1.1) معیار پذیرش بازرسی چشمی
اتصالات قوطی (هر نوع بارگذاری)بار متناوب، اتصالات غیر قوطیبار ثابت، اتصالات غیر قوطینوع ناپیوستگی و معیار بازرسی (پذیرش)
***(1)  ترک ممنوع هر ترکی مردود است بدون توجه به اندازه یا مکان آن
***(2)  ذوب فلز جوش/پایه بین لایه های مجاور جوش و بین جوش و فلز پایه باید ذوب کامل ایجاد شود. (ذوب ناقص مردود است).
***(3)  سطح مقطع چاله جوش تمامی چاله های جوش باید به اندازه بُعد (ساق) تعیین شده جوش پر شوند، غیر از چاله انتهای جوش های منقطع در خارج از طول موثر جوش.
***(4)  مقطع (نیم رُخ) جوش مقطع جوشها باید مطابق با بند 5-24 باشد.
***(5)  زمان بازرسی برای همه فولادها بازرسی چشمی می تواند بلافاصله پس از سرد شدن جوش تمام شده تا دمای محیط شروع شود. معیار پذیرش برای فولادهای ASTM A514, A517, A709 Grade 100, 100W باید بر اساس بازرسی چشمی باشد که حداقل 48 ساعت بعد از اتمام جوشکاری انجام شده است.
***(6)  جوش زیرِ اندازه (کمبود بُعد جوش) در جوش های گوشه ای پیوسته، ساق جوش می تواند تا مقادیر گفته شده در زیر (U) کمتر از بُعد اسمی تعیین شده (L) باشد بدون اینکه نیاز به اصلاح یا تعمیر داشته باشد. (میزان کاهش مجاز ساق واقعی جوش نسبت به اندازه اسمی آن که در نقشه ها مشخص شده است)
(U) حداکثر اندازه کاهش مجاز نسبت به L ، میلی متر(L) بُعد اسمی تعیین شده جوش، میلی متر
2 5/2 35 => 6 8 =<
در تمام شرایط، طول قسمتی از جوش که کمبود بُعد دارد نباید بیشتر از 10 درصد طول کل جوش باشد. در جوش جان به بال تیرها، در دو انتهای تیر به طول دو برابر عرض بال کمبود اندازه مجاز نیست.
  *(7)  بریدگی کنار جوش (الف) برای مواد با ضخامت کمتر از 25 میلی متر، عمق بریدگی کنار جوش نباید بیشتر از 1 میلی متر باشد، در صورتی که مجموع طول بریدگی ها در هر 300 میلی متر طول جوش از 50 میلی متر بیشتر نباشد، عمق آن تا 2 میلی متر هم قابل قبول خواهد بود. برای مواد با ضخامت بزرگتر یا مساوی 25 میلیمتر و با هر طول جوشی، عمق بریدگی نباید از 2 میلی متر بیشتر باشد.
** (ب) در اعضای اصلی تحت هر گونه بارگذاری، زمانیکه جوش عمود بر تنش کششی است، عمق بریدگی نباید از 25/0 میلی متر بیشتر باشد. در تمام موارد عمق بریدگی نباید از 1 میلی متر بیشتر باشد.
  *(8)  تخلخل (الف) در جوش های شیاری با نفوذ کامل و اتصال سر به سر عمود بر تنش کششی نباید هیچ تخلخل قابل رویتی وجود داشته باشد. برای سایر جوش های شیاری و برای جوش های گوشه ای، مجموع قطر تخلخل های با قطر بزرگتر یا مساوی 1 میلیمتر نباید از 10 میلی متر در هر 25 میلی متر و 20 میلیمتر در هر 300 میلی متر طول جوش بیشتر باشد.
** (ب) در جوش های گوشه ای تناوب تخلخل نباید بیشتر از 1 عدد در هر 100 میلی متر طول جوش بوده و حداکثر قطر آن هم نباید از 5/2 میلی متر بیشتر باشد. استثنی: برای جوشهای گوشه ای متصل کننده سخت کننده ها به جان، مجموع قطر تخلخل ها نباید از 10 میلی متر در هر 25 میلی متر و 20 میلیمتر در هر 300 میلی متر طول جوش بیشتر باشد.
** (ج) در جوش های شیاری با نفوذ کامل و اتصال سر به سر عمود بر تنش کششی نباید هیچ تخلخل قابل رویتی وجود داشته باشد. برای سایر جوش های شیاری، تناوب تخلخل نباید بیشتر از 1 عدد در هر 100 میلی متر طول جوش بوده و حداکثر قطر آن هم نباید از 5/2 میلی متر بیشتر باشد.
توضیح: علامت * نشان دهنده کاربردی بودن معیار پذیرش برای آن نوع سازه و علامت – نشان دهنده عدم کاربرد است.

 

منابع

 • – مبحث دهم: طرح و اجرای ساختمانهای فولادی، مقررات ملی ساختمان، ناشر: نشر توسعه ایران، چاپ دوم سال 1388
 • – “نشریه شماره 228” آیین نامه جوشکاری ساختمانی ایران، ناشر: سازمان مدیریت و برنامه ریزی، چاپ سوم سال 1384
 • – کتاب راهنمای بازرسی چشمی جوش، افشین یوسفی نیا، ناشر: نشر اتحاد، چاپ دوم سال 1393

–       AWS D1.1:2010 Structural Welding Code—Steel

–       AWS QC1:2007 Standard for AWS Certification of Welding Inspectors

–       AWS WIT-T, Welding Inspection Technology, Fifth Edition, 2008

–       ASNT RP SNT-TC-1A:2011 Personnel Qualification and Certification in Nondestructive Testing

–       ASNT NDT Handbook, Volume 8 Visual and optical Testing, Second Edition, 1993

 

[1] Workmanship Requirements

[2] Fabrication

[3] Statically Loaded

[4] Cyclically Loaded

بازرسی چشمی در سازه های فولادی

بازرسی چشمی در سازه فولادی

افشین یوسفی نیا

کارشناس سطح 3 آزمون های غیر مخرب

فصل 6 آیین نامه جوشکاری سازه های فولادی (AWS D1.1) مرجع تعیین الزامات بازرسی و آزمایشهای غیرمخرب ساختمان می باشد. طبق بند 6-9 آیین نامه، بازرسی چشمی تمامی جوشها (100%) الزام و معیار پذیرش آن نیز تعیین شده است. این موضوع در بند 10-4-4-4-د  مبحث دهم مقررات ملی ساختمان نیز آمده است. میزان (درصد) سایر روشهای غیرمخرب در سازه فولادی در جدول 10-4-1 مبحث دهم ارایه شده است.

جدول 10-4-1  میزان آزماشهای غیرمخرب هنگام تولید و نصب (مبحث دهم)
نوع جوش مورد آزمایشنوع آزمایش
1- صد درصد کلیه جوشهابازرسی چشمی (VT)
2- صد درصد جوشهای لب به لب عرضی بالهای کششی، اعضای کششی خرپاها، 6/1 عمق جان تیرها در مجاورت بال کششی * و جوش شیاری ورق روسری و زیرسری به ستون در اتصال صلب تیر به ستونپرتونگاری یا فراصوت  (UT or RT)
3- ده درصد جوشهای لب به لب طولی بالهای کششی و اعضای کششی خرپاهاپرتونگاری یا فراصوت
4- بیست درصد جوشهای لب به لب عرضی و طولی در بال های فشاری و اعضای فشاری خرپاها و ستونهاپرتونگاری یا فراصوت
5- بیست درصد جوش های لب به لب عرضی جان تیرها که شامل بند 2 فوق نمی باشد و جوشهای لب به لب طولی جان تیرهاپرتونگاری یا فراصوت
6 – ده درصد جوش گوشه بال به جان و سخت کننده هارنگ نافذ (PT)
7- صد درصد جوشهای گوشه اتصالات مهار بند و اتصالات تیر به ستون*رنگ نافذ
* در صورت حصول نتایج مثبت، مهندس ناظر می تواند دستور تقلیل آزمایشها را تا حداقل 30 درصد صادر نماید.

همانطور که قبلا گفته شد بازرسی چشمی شامل سه مرحله اصلی است و لذا بازرس بایستی طوری برنامه ریزی نماید تا تمامی اتصالات و جوشهای سازه فلزی را طی مراحل زیر بازرسی و کنترل نماید. استفاده از یک چک لیست که شامل جزییات مراحل بازرسی است بازرس را یاری خواهد داد تا تمامی وظیفه هایش را بدرستی و با دقت لازم دنبال نماید.

1- بازرسی قبل از جوشکاری

 • بررسی و مطالعه نقشه ها ،استانداردها و مشخصات فني پروژه
 • بررسي دستورکار جوشکاری و تاييدیه آن و صلاحيت جوشكارها
 • تعيين و استقرار ايستگاه‌هاي بازرسي (Hold Point)
 • برقرار كردن طرح تهیه و کنترل مستندات و سوابق بازرسی
 • بررسی مدارك و گواهی نامه مواد پايه و مواد مصرفي جوشکاري
 • بازرسي کیفیت و نحوه انبارش مواد اولیه و مواد مصرفي جوشكاري
 • بازرسي برشکاری، مونتاژ و همراستايي اتصالات شامل: ضخامت، ابعاد قطعات برشکاری شده، زاويه شيار، فاصله شكاف ريشه، همراستايي اتصال، پشت بند، تميز كاري اتصال، خال جوش ها، دمای پيش گرم(در صورت نیاز) و . . .

2- بازرسی حین جوشکاری

 • كنترل دماي پيش گرم و
 • کنترل صلاحیت جوشکارها
 • كنترل انطباق کار با متغیرهای دستورکار جوشكاري[1] (WPS)
 • بازرسي کیفیت پاس ريشه جوش
 • بازرسي لايه‌هاي جوش و تمیز کاری بین پاسی
 • کنترل دمای بين پاسي
 • کنترل ترتیب و توالی جوشکاری[2]
 • بازرسي نحوه شیار زنی طرف دوم قبل از جوش پشت درز (جوشهاي دو طرفه يا جوش پشتي[3])
 • بررسی اجرای آزمایشهای غیرمخرب و یا عملیات حرارتی بین پاسی

3- بازرسی پس از جوشکاری

 • بازرسي كيفيت سطح و در صورت دسترسی ریشه جوش و شناسایی ناپیوستگی های ظاهری مانند: تخلخل، ذوب ناقص، نفوذ ناقص، بريدگي كنار جوش، عدم پرشدگي، سررفتگي، ترك، گرده اضافی جوش، ناخالصي های فلزي و غير فلزی، پاشش، لکه قوس و . . .
 • اندازه گیری و کنترل ابعاد جوش
 • کنترل ابعادي قطعات ساخته شده
 • بررسي اجرای الزامات بعدي مانند آزمایشهای غیر مخرب و یا عملیات حرارتی
 • پی گیری تعمیرات در صورت نیاز و انجام بازرسی مجدد
 • تهیه و ارایه گزارش بازرسی

[1] Welding Procedure Specification

[2] Welding Sequences

[3] Double welds or Back Weld

بازرسی چشمی جوش

بازرسی چشمی جوش چیست؟

افشین یوسفی نیا

کارشناس سطح 3 آزمونهای غیرمخرب

امروزه کیفیت ساخت و بازرسی ساختمان ها از طرف مراجع قانونی کشور و البته جامعه مورد توجه قرار گرفته است، حال نوبت جامعه بازرسی است که با عملکرد صحیح و اخلاق حرفه ای جهت ایجاد و ارتقاع کیفیت آن گامی اثر بخش بردارد. در این راستا با توجه به کاربرد وسیع بازرسی چشمی در سازه های فولادی ، در مقاله حاضر ضمن بررسی جایگاه استاندارد این روش به نحوه بازرسی و نیز معیارهای پذیرش آن پرداخته شده است.

مقدمه

بازرسی چشمی یکی از روشهای آزمونهای غیرمخرب می باشد که دارای ویژگی ها و مزایایی همچون سادگی و درعین حال اثر بخشی، کاربرد وسیع، ارزان قیمت بودن و سرعت انجام بازرسی است. قابلیت پیش گیری از بوجود آمدن محصول بی کیفیت بدلیل انجام بازرسی در مراحل مختلف ساخت و نصب از دیگر مزایای این روش می باشد. مجموعه این ویژگی ها باعث شده تا بازرسی چشمی در اغلب استانداردها و آیین نامه ها به عنوان اولین روش بازرسی تعیین و اجرای سایر روشهای بازرسی و آزمایشهای غیرمخرب مشروط به تایید قطعات و جوشها با این روش باشد.

بازرسی چشمی در صنایع مختلف جهت حصول اطمینان از کیفیت انواع محصولات و همچنین روشهای ساخت و تولید استفاده می شود. یکی از کاربردهای اصلی آن کنترل کیفیت جوش و قطعات جوشکاری می باشد که در کشور ما نیز بخش عمده پروژه های عمرانی و ساخت و ساز را به خود اختصاص داده است.

این روش در عین سادگی دارای ویژگی ها و پیچیدگی های خاصی است و فقط زمانی اثر بخش و قابل اطمینان خواهد بود که توسط افراد آموزش دیده و با تجربه انجام شود، در غیر این صورت فقط یک بازدید و مشاهده معمولی و البته بدون هیچگونه برآورد از کیفیت خواهد بود.

بازرسی چشمی[1] یا بازرسی جوش[2]

سوالی که اغلب پیش می آید و باعث بروز اختلافاتی هم می گردد در این است که چه تفاوتی بین بازرسی چشمی یک قطعه جوشکاری شده با بازرسی جوش آن موضوع می باشد. آیا کاری که بازرس جوش انجام می دهد و یا وظیفه ای که وی بعهده دارد با آنچه که برای بازرس چشمی وجود دارد متفاوت است؟

برای روشن شدن این موضوع به مرجع پیدایش و تعریفهای اولیه استانداردهای هر کدام مراجعه می کنیم.

استاندارد تایید صلاحیت[3] و صدور گواهی[4] انجمن آزمونهای غیر مخرب آمریکا (ASNT RP SNT-TC-1A) که یک استاندارد آموزش و تایید صلاحیت کارکنان بازرسی است همه روشهای آزمونهای غیر مخرب از جمله بازرسی چشمی را برای کاربردهای مختلف پوشش می دهد. البته در این استاندارد الزام شده که هر بازرس متناسب با کاربرد مورد انتظار آموزش دیده و تایید شود.

 

بطور مثال بازرس چشمی که قصد دارد جوش را بازرسی کند بایستی در رابطه با جوشکاری آموزش دیده و از نظر دانش فنی، مهارت و تجربه بازرسی مرتبط با آن تایید صلاحیت شود. به چنین فردی گواهی نامه سطح 2 بازرسی چشمی با کاربرد جوشکاری (به عنوان بازرس چشمی جوش) داده می شود که مجوز کار وی برای آن کاربرد است.

از طرفی انجمن جوشکاری آمریکا به عنوان متولی صنعت جوش، برای بازرسی چشمی جوش برنامه آموزش و تایید صلاحیتی را ایجاد کرده که در آن به “بازرسی چشمی جوش” بطور خلاصه “بازرسی جوش” گفته می شود. (این موضوع در فصل 1 کتاب “تکنولوژی بازرسی جوش” -مرجع رسمی انجمن جوشکاری آمریکا برای دوره و امتحان بازرسی جوش- آمده است).

استاندارد صدور گواهی بازرس های جوش (AWS QC1) نیز در این رابطه منتشر شده است. به فردی که مطابق این استاندارد تایید صلاحیت شود گواهینامه بازرس جوش تایید شده (CWI) داده می شود.

مقایسه مراحل بازرسی گفته شده در سه مرجع بازرسی یعنی کتاب تکنولوژی بازرسی جوش، استاندارد راهنمای بازرسی چشمی جوش (AWS B1.11) و نیز هندبوک بازرسی چشمی (ASNT VT Hand Book) بیانگر یکی بودن آنها که بطور مشترک بازرسی چشمی جوش را شامل سه مرحله قبل، حین و پس از جوشکاری میدانند.

بنابراین می توان گفت که بازرس جوش تایید شده[5] و بازرس چشمی جوش سطح 2[6] دو عنوان و تخصص معادل هم هستند و از نظر سطح مسؤلیت و وظیفه بازرسی هیچ فرقی با هم ندارند. تنها وجه تمایز آنها در این است که براساس دو استاندارد مختلف و البته برای یک هدف مشترک آموزش دیده و تایید صلاحیت شده اند.

[1] Visual Inspection (VT)

[2] Welding Inspection (WI)

[3] Qualification

[4] Certification

[5] CWI; Certified Welding Inspector

[6] VT Level II (for Welding)

پرلین در سوله چیست؟

پرلین وکاربرد آن در سوله دقیقا چیست؟

سوله ها سازه های فلزی شیب داری هستند که بر اساس محاسبات فنی خاص طراحی و ساخته می شوند. از این نوع سازه ها در کارخانه ها، انبارها، آشیانه های هواپیما، مرغداری ها، سالن های ورزشی، فروشگاه های بزرگ، تعمیرگاه ها و . . . استفاده می شود.

سوله از اجزای زیر تشکیل شده است : ۱٫ ستون  ۲٫ رفتر(فریم ) ۳٫پرلین(پروفیل Z و C) و ۴٫استرات ۵٫ بادبند ۶٫سگراد (میل مهار ) ۷٫ نبشی سینه بند ۸٫ سایه بان ۹٫ستون وال پست ۱۰٫پیچ و مهره .

پرلین :

قطعه‌ای چوب که در راستای افقی روی تیرهای اصلی خرپای بام قرار می‌دهند تا تکیه گاه تیری باشند که پوشش بام به آن متکی است.

پرلین اصلی :

در ساخت اسکلت چوبی ، پرلینی که تا حدودی از پرلین‌‌های افقی خرپا ضخیمتر است، معمولاً به موازات تیزه بام و در نیمه راه تیزه و تیرنشین واقع می‌شود. این پرلین، که تنها تیرچه افقی در هر طرف تیزه بام است، به تیرهای اصلیخرپا کلاف می‌شود و به کل سیستم اسکلت بام، پایداری جانبی می‌بخشد، و تکیه‌گاه تعدادی از تیرچه‌های افقیخرپا است.

 سوله پرلین در سوله چیست؟ پرلین در سوله چیست؟ sule10

منبع: همیارناظر

ساخت کامل سوله

ساخت کامل سوله

سـاخــت اسکـلـت فـلـــزی ســولـــه در کــارخـانـــه : در این مرحله ساخت اسکلت سوله اعم از جوشی و یا پیچ و مهره ای بر اساس نقشه تایید شده با ورق و آهن آلات مرغوب و معین شده توسط مهندس محاسب در سالن سرپوشیده کارخانه شروع می شود.در ساخـت اسکلت سوله مـتــریال و دستـگـاه هـای جـوشـکـاری ( دستگاه جوش الکترود ، دستگاه جوش توپودری ، دستگاه جوش زیر پودری ، دستگاه جوش اتوماتیک دروازه ای ) و برشکاری ( دستگاه هوابرش ، قیچی و گیوتین ، دریل ، فرز ، …) از موارد مهمی در تعیین کیفیت و طول عمر سوله می باشد . هرچه دستگاه های جوشکاری پیشرفته تر و یا ترجیحا” اتوماتیک بوده و الکترود و سیم جوش ها از برندهای معتبر و استاندارد باشد کیفیت اتصالات مقاطع بالاتر بوده و در نتیجه سازه دارای استحکام بیشتری می باشد . استفاده از تست های غیر مخرب مانند RT و بازرسی های جوش تاییدی قابل قبول بر کیفیت جوشکاری مقاطع می باشد.پس از مرحله فوق اسکلت سوله برای سندبلاست و رنگ کاری به سالن رنگ منتقل می شود تا با استفاده از رنگ مرغوب و استاندارد و دستگاه های رنگ کاری اتوماتیک ، تمامی سطوح اسکلت با دقت بالا و ضخامت رنگ استاندارد (میزان میکرون مورد تایید قسمت QC کنترل کیفیت ) رنگ کاری گردد و پس از خشک شدن رنگ ، اسکلت آماده بارگیری و حمل به محل احداث و نصب سوله شود. آمــاده سـازی ، خـاکـبـرداری ، فـونـداسیـون و پـی ریــزی سوله :
همزمان با ساخت اسکلت در کارخانه مراحل آماده سازی زمین ، خاکبرداری ، فونداسیون و پی ریزی در محل پروژه صورت می پذیرد تا آماده نصب اسکلت شود. در این مرحله بتن ریزی و فونداسیون اختصاصی در صورت نصب ماشین آلات در سوله با توجه به کابری سوله نیز انجام می پذیرد. همچنین در صورت نیاز به تردد متوالی هر گونه ماشین آلات حمل و نقل مانند لیفتراک و تریلر ، کف سازی اولیه و زیرین سوله باید متناسب با وزن این ماشین آلات تقویت و انجام شود. نـصـب اسکـلـت سوله :
پس از انتقال اجزا اسکلت به محل احداث پروژه ، مرحله نصب اسکلت توسط تکنسین های مربوطه شروع می شود . مرحله نصب اسکلت سوله که ممکن است جوشی یا پیچ و مهره ای باشد باید با دقت تمام و رعایت جزییات و مقادیر دقیق نقشه صورت پذیرد تا به اصطلاح اسکلت سوله گونیا شود ، یعنی اجزا سوله متقارن و زاویای اجزا متناسب باشد . اگر نصب اسکلت سوله توسط متخصصین کار انجام نشود ، مشاهده شده است است که اندازه اسکلت سوله در ابتدا و انتها و یا سقف و کف دارای تفاوت مقدار می گردد و یا زوایا و گوشه های سازه دارای اختلاف درجه می گردد که در صورت ادامه مرحله نصب یه همین منوال باعث تحمیل فشار مازاد به مقاطع اتصال و بروز خطرات تخریبی پس زمان کوتاهی می گردد. مقاوم‌سازی ساختمانها از تئوری تا عمل سوله
زلزله بم موجبات تأثر و تأسف عمومی را نسبت به فجایعی که برای مردم منطقه پیش آمده، فراهم آورد. لیکن زلزله مازندران با لرزش شدیدی که در تهران احساس شد علاوه ‌بر همدردی با مردم آن دیار، باعث نگرانی و تشویش بیش از حد برای ساکنین پایتخت گردید و همدلی با دیگران را با نگرانی برای خود در هم آمیخت.مجدداً بحث مقاوم‌سازی، سخن روز همه مسؤولین و حتی مردم گردید. عده‌ای مقاوم‌سازی را به عنوان «ساختن مقاوم ساختمان‌های نوساز» مطرح نمودند و عده‌‌ای دیگر بحث «مقاوم‌سازی ساختمان‌های قدیمی» را مدنظر دارند. ولی نکته نگران کننده‌ این است که متأسفانه حتی بعد از وقوع زلزله‌های اخیر، هنوز ساختمان‌های خصوصی، عمومی و آموزشی دولتی در تهران در حال احداث است که در کمال تأسف عمداً یا سهواً، ضوابط محاسباتی و اجرائی مقاوم‌سازی زلزله در مورد آنها اجرا نمی‌شود و نظارت صحیحی هم بر آنها حاکم نمی‌باشد و معلوم نیست در کجای این هیاهو و غوغای مقاوم‌سازی، قرار دارند. کلیات سوله
به هرحال مسأله مقاوم‌سازی در هر دو زمینه یاد شده (چه ساختمان‌های قدیم و بافت فرسوده و چه ساختمان‌های نوساز) مطرح می‌باشد. در مورد نوسازی ساختمان‌ها نیاز به ضوابط منسجم‌تری برای کنترل دقیق طراحی، ساخت براساس نقشه‌های اجرائی، جوشکاری صحیح و بتن‌ریزی قابل اعتماد وجود دارد مخصوصاً حتی پس از محاسبات و طراحی مناسب، ضعف جوشکاری در ساختمان‌های فلزی و کم بودن مقاومت بتن در سقف و پی ساختمان‌های فلزی و در کل ساختمان‌های بتنی، معضل بزرگی می‌باشد و هیچ نوع کنترلی بر آنها وجود ندارد. قابل ذکر است که اکثر بتن‌های مصرفی در ساختمان‌های ساخته شده حتی در چند سال اخیر از مقاومت محاسباتی ضعیف‌تر هستند و در هنگام وقوع زلزله، فجایع جبران ناپذیری را بوجود خواهند آورد. در حالی‌که نزد مردم، اسکلت بتنی ساختمان مقاوم‌تری را تداعی می‌نماید. «شن و ماسه شسته نشده، دانه‌بندی غلط، کم بودن عیار سیمان، شل و پر آب بودن بتن برای بتن‌ریزی راحت‌تر با پمپ و …»، همگی باعث کاهش مقاومت بتن می‌شوند. شرکت‌های تولید بتن، در صورت کاستی مقاومت بتن از میزان تعهد شده، تحت شرایطی فقط حاضر به پرداخت بهای بتن می‌باشند و خسارات وارد بر ساختمان را نمی‌پذیرند. پیشنهاد می‌شود چنین امری مستوجب برخورد کیفری از طریق قوه قضائیه باشد.هرچند بین کسانی که در تهیه ملزومات و آهن آلات و بتن عمداً کوتاهی می‌نمایند و آنان که در این مورد دریغ نمی‌ورزند ولی به علت عدم اطلاع فنی لازم، ساختمان آنها در اجرا ضعیف است تفاوت بسیاری وجود دارد ولی شاید در هنگام وقوع زلزله، سرنوشت هر دوی آنها یکی، یعنی نتیجه تخریب ساختمان و بروز فاجعه انسانی و مالی باشد بنابراین لحاظ نمودن ضوابط قوی‌تر اجرائی و نظارتی و کنترل مضاعف بسیار ضروری به نظر می‌رسد. در جائی که شهرداری گزارش مهندس ناظر مبنی بر عدم خلاف در متراژ ساختمان را با بازدید مضاعف عوامل شهرداری کنترل می‌نماید می‌بایست در مورد اصل بسیار مهم‌تر یعنی استحکام ساختمان، این کنترل مجدد و مضاعف نیز وجود داشته باشدت و تنها به گزارش مهندس ناظر اکتفا ننماید، چون شرایط ساخت و ساز و مسائل تحمیلی از طرف مالک و کارفرما، متأسفانه بنیان‌های این‌گونه نظارت را به کلی سست نموده است و نباید با طرح مسائل شعارگونه از واقعیت آن اجتناب نمود.

 

سوله ساخت کامل سوله ساخت کامل سوله aliya

 

نکات مهم ساخت سوله

نکات مهم ساخت سوله

فونداسیون سوله ها از نوع پی تکی (منفرد) بوده که توسط شناژ به یکدیگر متصل میشوند .
جهت جلوگیری از پوسیدگی ستون در برخی از موارد از ستونک بتنی بر روی شالوده استفاده میشود .
در معرض مستقیم قرارگرفتن سازه در برابر عوامل جوی و خطر پوسیدگی اجرای ضد زنگ را در این سازه ها الزامی میکند.
پوشش سقف عموماً از ورق کرکره ای گالوانیزه با آستری از پشم شیشه میباشد .
اتصالات صفحه ستون عموماً مفصلی است . پـوشش سقـف و بـدنـه سـولـه با ساندویچ پانل و سایر مصالح
پوشش سوله از مراحل اصلی کار محسوب می شود که به دو بخش پوشش سقف سوله و پوشش بدنه سوله تقسیم می شود . پوشش بدنه نیز به دو بخش پوشش داخلی بدنه و پوشش خارجی بدنه تقسیم و هر کدام قابلیت بررسی پوشش های مختلفی را دارد . در پوشش سقف و بدنه سوله عواملی همچون: سرعت نصب ( صرفه جویی در برنامه زمان بندی ، هزینه دستمزد کارگران ، هزینه بالاسری مصالح ، هزینه دوریز مصالح ) قیمت تمام شده ( کاهش هزینه تمام شده که باعث کاهش هزینه کل پروژه می گردد ) عایق بندی دمایی ( سبب بازگشت سرمایه به دلیل صرفه جویی و جلوگیری از اتلاف انرژی می گردد ) عایق بندی صوتی ( بدلیل تولید اصوات ناخواسته در خطوط تولید و سایر فعالیت های صنعتی و تاثیرات نامطلوب بهداشتی و زیست محیطی بر محیط بیرونی سوله و الزامات کسب گواهینامه های استاندارد زیست محیطی بین المللی جهت صادرات محصولات ) نوع کاربری سوله و ضروریات قانونی برای استفاده از نوعی پوشش خاص (صنایع غذایی ، صنایع پلاستیک ، انبار ، صنایع سنگین ، سردخانه و سایر کاربری ها ) تعمیرات آسان ( درصورت آسیب دیدگی بخش از پوشش بنا به هر دلیلی ترمیم آن سریع ، ارزان و بدون وارد کردن آسیب به بخش های کناری باشد ) زیبایی نمای بیرونی و درونی ( پوشش حتی المقدور بنا به نوع کاربری سوله دارای قابلیت دکوراتیو بوده تا محیط کاری چشم نوازی را فراهم آورد) مقاومت در برابر پوسیدگی ، خوردگی و رطوبت ( بدلیل قرار گرفتن برخی از سازه ها در شرایط جوی و یا کاری و اعمال تاثیرات خورنده ای طبیعی و غیر طبیعی باید دارای مقاومت بالا باشد تا سازه دچار فرسایش زود هنگام نگردد ) سهولت در نصب و قابلیت استفاده مجدد (در صورت نیاز به دمونتاژ و تغییر محل و یا کاربری سوله با کمترین پرت و دوریز قابلیت استفاده در سازه دیگر را داشته باشد) وزن کم پوشش سوله که نیروهای حاصل از وزن بار مرده بر اسکلت و فونداسیون سوله را کاهش داده و در شرایط بروز حوادث طبیعی مانند زلزله و حوادث غیر طبیعی مانند انفجار ها قابلیت تحمل سازه افزایش پیدا می کند ) برای پوشش بدنه داخلی و خارجی و سقف سوله می توان از مصالح پوششی گوناگونی مانند : ساندویچ پانل های پلی یورتان گالوانیزه و یا آلوزینک تری دی پانل های مش بندی شده پلی استایرن آجر سنگ کاشی سرامیک موزاییک ورق های آزبست ورق های سیمانی بلوک سیمانی بلوک های سپورکس پشم شیشه پانل های سیمانی و بتنی پیش ساخته بتن ورق های آلومینیومی و سایر مصالح استفاده نمود . در میان مصالح فوق ساندویچ پانل پلی یوتان دارای بیشترین مزیت کاری بوده و تقریبا” همه نیازهای ما از یک پوشش مناسب و کارآمد را در بر می گیرد.

سوله نکات مهم ساخت سوله نکات مهم ساخت سوله talachay